Παρουσίαση

Η ALPHABET WEB είναι μία νέα δυναμική εταιρία, που εδρεύει στην Πάτρα από το 2008, και είναι εξειδικευμένη στην παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και διαφήμισης. Στόχος της είναι να ξεχωρίζει για τις προτάσεις της και τις υπηρεσίες της. Το δυναμικό της αποτελείται από προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες με επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και παροχή αποτελεσματικών και ευέλικτων λύσεων, με χρήση εργαλείων και τεχνολογιών τελευταίας γενιάς.

Η ALPHABET WEB επιδιώκει την παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών και λύσεων με τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας στην ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή ανταγωνιστικών και ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

 
RSS
rss feeds
Delicious
delicious bookmarks
Facebook
facebook page
Google+
google+ page
YouTube
YouTube Channel
Twitter
twitter page
LinkedIn
LinkedIn Company Profilee
Netvibes
netvibes page
Blog
blog
Flickr
flickr
Pinterest
Pinterest
 

Ευκαιρίες Εργασίας - Συνεργασίες

Για διαθέσιμες θέσεις εργασίας δείτε εδώ.
 

 

 

Εκτυπώσεις Εντύπων