Βελτίωση θέσης ιστοσελίδων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης

Δημιουργία σελίδων και ομάδων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Δημιουργούμε σελίδες και ομάδες σε Facebook, Google+, Twitter, Netvibes, κτλ.

Προώθηση σε μηχανές αναζήτησης (Web Promotion)

Καταχωρούμε το δικτυακό σας τόπο στις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης και καταλόγους.

Βασικό Πακέτο Βελτίωσης

Προκειμένου να βελτιώσουμε τη θέση του δικτυακού σας τόπου στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης κάνουμε τις εξής ενέργειες:

 • Επιλογή των σωστών λέξεων κλειδιών, περιγραφών και κειμένων για τις σελίδες του website σας, οι σελίδες σας γίνονται φιλικότερες προς τις μηχανές αναζήτησης (S.E.O.).
 • Καταχώρηση του δικτυακού σας τόπου στις σημαντικότερες ελληνικές και ξένες μηχανές και καταλόγους.
 • Προσθήκη του δικτυακού σας τόπου σε δικές μας ιστοσελίδες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blog και αλλού ώστε να αυξηθούν οι συνδέσεις προς τον δικτυακό σας τόπο και την αύξηση του PageRank σας.

Προαιρετικά

Μπορείτε να επιλέξετε μία η περισσότερες πρόσθετες ενέργειες:

 • Καταχώρηση επιπλέον ονομάτων χώρου (domain names) σχετικών με το αντικείμενο της επιχείρησής σας ή με συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία.
  Δείτε περισσότερα.
 • Δημιουργία και διαχείριση σελίδας / ομάδας στο Facebook, Google+, Twitter, Netvibes, Digg, YouTube, κτλ. **
 • Online διαφήμιση στο Google (σημείωση: δεν βελτιώνει τη θέση σας στα κανονικά αποτελέσματα) ή στο Facebook.
  Δείτε περισσότερα.
 • Χειροκίνητη αύξηση της θέσης του δικτυακού σας τόπου ανάλογα τις λέξεις - κλειδιά που επιλέγετε. **

** Η τιμή εξαρτάται από τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε, τον όγκο των δεδομένων, κτλ.

Άλλες βελτιωτικές ενέργειες (που δεν επιρρεάζουν άμεσα τη θέση)

 • Αποστολή ενημερωτικών e-mails με νέα / προσφορές των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησής σας από ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή.
 • Αποστολή ενημερωτικών SMS από ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή. Περιλαμβάνονται 400 credits.

 

 

 

Εκτυπώσεις Εντύπων