Λογισμικό

Η ALPHABET WEB αναπτύσει εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες, μορφοποιημένες και παραμετροποιημένες για κάθε είδους επιχείρηση.

Εφαρμογές διαχείρισης

picture

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (M.I.S.), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (C.R.M.), Διαχείριση Προσωπικού (H.R.M.), Άλλες διαχειριστικές εφαρμογές

picture

Ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές

picture

Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και σχεδίαση εφαρμογών για συσκευές κινητών τηλεφώνων.

picture

Πολυμεσικές εφαρμογές (Multimedia applications)

picture

Σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών για δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και προγράμματα, διαφημιστικά banner, CD/DVD, συσκευές USB.

picture

 

 

 

 

Εκτυπώσεις Εντύπων